Aby dokonać rezerwacji terminu, postępuj według kroków z kalendarza rezerwacji.

Pamiętaj, by opłacić kwotę 50 złotych jako zaliczkę – tylko wniesienie opłaty rezerwacyjnej gwarantuje rezerwację terminu wykonania usługi.

Jeśli stawisz się na zarezerwowany termin, opłata za rezerwacje zostanie Ci odliczona od całkowitego kosztu wykonania usługi.

Jeśli pomimo wniesienia opłaty rezerwacyjnej nie stawisz się na wykonanie usługi, to Opłata Rezerwacyjna/Zaliczka Przepada!!! 

Shopping Cart